Wiadomość
  • Informacja o plikach cookies

    Ten serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim urządzeniu. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

    Zobacz treść dyrektywy

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje jego działalnością i odpowiada za nią przed Walnym Zebraniem Członków.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

1. Prezes - Dorota Fornalczyk,

2. Zastępca Prezesa - Krzysztof Gabrysiak,

3. Sekretarz - Paweł Wawryk.

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. zarządzanie majątkiem i funduszami towarzyszenia,

3. powoływanie i rozwiązywanie Kół Lokalnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,

4. powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powoływanych do realizacji w ściśle określonym zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, które mogą być nazywane radami, komisjami, komitetami, czy też sekcjami,

5. realizacja celów Stowarzyszenia,

6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8. przyjmowanie i skreślanie Członków Stowarzyszenia.

9. rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów.

Kadencja Zarządu i Prezesa trwa pięć lat.